Loto về theo bộ 4 loto về cùng nhau

(Soi cầu PRO, Lotto bạch thủ về theo bộ 4 loto về cùng nhau)

  • Thống kê ngày Giới hạn Miss <= lần  
  • - Chỉ lọc kết quả những bộ 4 lotto về cùng nhau >= 20
    - Dữ liệu được thống kê từ 01/01/2005
    Chú ý : Mỗi lần chỉ xem được tối đa 1 ngày
Về Kết quả 2 số cuối của giải, tức là loto 2 số; S.lần Số lần xuất hiện giải tương ứng với kết quả;
Loto Loto thống kê được thỏa mãn điều kiện đặt ra; Miss Số lần trượt loto tương ứng với kết quả của giải;
N1, N2, N3, N4, N5 Số lần về Ngày 1, Ngày 2, Ngày 3, Ngày 4, Ngày 5 của loto; L1,...L10 Lịch sử 10 lần gần đây nhất của loto theo giải;
Kết quả Win loto thống kê Ngày 1, Ngày 2, Ngày 3, Ngày 4, Ngày 5; Màu L1,...L10 Về ngày 1 Về ngày 2 Về ngày 3 Về ngày 4 Về ngày 5