Thống kê bạc nhớ

Kinh nghiệm bac nhơ đâu đuôi câm, khi lô câm đít 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 hay về đánh con gì?

Đít 0 câm thường ra lô 40,80,70

Đít 1 câm thường ra lô 81,21,31

Đít 2 câm thường ra lô 12,62,22

Đít 3 câm thường ra lô 23,33,03

Đít 4 câm thường ra lô 64,04,74

Đít 5 câm thường ra lô 05,35,45

Đít 6 câm thường ra lô 56,26,36

Đít 7 câm thường ra lô 27,47,07

Đít 8 câm thường ra lô 08,18,78

Đít 9 câm thường ra lô 49,19,29

Trên đây là thống kê bac nhơ đâu đuôi câm 3 số hay về sau khi đuôi câm, để xem chi tiết hơn các bạn vào http://soicaupro.com/bac-nho-duoi-cam.htm 

Kinh nghiệm bac nhơ đâu đuôi câm, khi lô câm đít 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 hay về đánh con gì?

Đít 0 câm thường ra lô 40,80,70

Đít 1 câm thường ra lô 81,21,31

Đít 2 câm thường ra lô 12,62,22

Đít 3 câm thường ra lô 23,33,03

Đít 4 câm thường ra lô 64,04,74

Đít 5 câm thường ra lô 05,35,45

Đít 6 câm thường ra lô 56,26,36

Đít 7 câm thường ra lô 27,47,07

Đít 8 câm thường ra lô 08,18,78

Đít 9 câm thường ra lô 49,19,29

Trên đây là thống kê bac nhơ đâu đuôi câm 3 số hay về sau khi đuôi câm, để xem chi tiết hơn các bạn vào http://soicaupro.com/bac-nho-duoi-cam.htm