THỐNG KÊ TẦN SỐ NHỊP

Thống kê tần số nhịp xuất hiện cho cặp số: 50

Tổng số lần xuất hiện của cặp số 50 vào tất cả các thứ là: 6 lần

Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
27/08/2017 cn G54 3
29/08/2017 3 G33 2
02/09/2017 7 G54 4
05/09/2017 3 G63 3
20/09/2017 4 G36,G71 15
23/09/2017 7 G53 3

Thống kê tần số nhịp loto miền bắc miễn phí chính xác

Thống kê tần số nhịp loto miền bắc miễn phí chính xác