Hướng dẫn sử dụng Thống Kê tần suất loto

Để xem thống kê tần suất loto bạn chọn biên ngày muốn xem, sau đó chọn khoảng ngày muốn xem đến biên ngày và cuối cùng chọn tỉnh muốn xem rồi click Xem kết quả. Hệ thông sẽ thống kê tần suất loto trong khoảng ngày đó. Bạn muốn xem con loto ở hàng nào thì bạn click vào hàng đó, lập tức hàng bạn muốn xem sẽ bôi da cam, tiện cho việc theo dõi.

Biên độ ngày:   Khoảng ngày muốn xem:

Chọn tất cả | Xóa tất cả

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
99

Chiều dọc Chiều ngang

 

Thống kê tần suất loto miền bắc miễn phí chính xác

Thống kê tần suất loto miền bắc miễn phí chính xác