THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI LOTO

1.THỐNG KÊ ĐẦU LOTO CỦA XỔ SỐ Miền Bắc

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày/Đầu 0123456789
11/12/20182 lần 6 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần
10/12/20188 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần
09/12/20184 lần 1 lần 4 lần 1 lần 6 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
08/12/20187 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần
07/12/20184 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 7 lần 2 lần 2 lần 1 lần
06/12/20184 lần 0 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần
05/12/20183 lần 3 lần 0 lần 0 lần 4 lần 5 lần 4 lần 0 lần 6 lần 2 lần
04/12/20181 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 6 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần
03/12/20183 lần 4 lần 3 lần 0 lần 6 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần
02/12/20183 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần
01/12/20183 lần 2 lần 7 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần
30/11/20183 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 4 lần
29/11/20184 lần 2 lần 2 lần 6 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần
28/11/20183 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 7 lần 3 lần 2 lần 2 lần
27/11/20181 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần
26/11/20182 lần 0 lần 3 lần 4 lần 5 lần 2 lần 0 lần 4 lần 5 lần 2 lần
25/11/20182 lần 8 lần 6 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần
24/11/20182 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần
23/11/20186 lần 6 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần
22/11/20181 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần

2.THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO CỦA XỔ SỐ Miền Bắc

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày/Đầu 0123456789
11/12/20182 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần
10/12/20182 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần 4 lần 2 lần 0 lần
09/12/20180 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 5 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần
08/12/20183 lần 3 lần 6 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần
07/12/20181 lần 4 lần 6 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần
06/12/20180 lần 2 lần 3 lần 2 lần 8 lần 0 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần
05/12/20183 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 4 lần
04/12/20181 lần 5 lần 6 lần 0 lần 1 lần 3 lần 6 lần 0 lần 2 lần 3 lần
03/12/20182 lần 1 lần 1 lần 3 lần 8 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
02/12/20183 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 5 lần 4 lần 2 lần
01/12/20186 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần
30/11/20180 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần
29/11/20181 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 7 lần 2 lần 2 lần
28/11/20182 lần 0 lần 0 lần 5 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần
27/11/20181 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần
26/11/20182 lần 2 lần 1 lần 7 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần
25/11/20183 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần
24/11/20182 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần
23/11/20182 lần 2 lần 4 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần
22/11/20182 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 4 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô - Thống kê đầu đít kết quả xổ số KQXS theo tuần, theo tháng gần đây nhất là thống kê chi tiết số lần về của từng đầu đuôi theo bảng kết quả và số lần về là bao nhiêu.

  • Tính năng này giúp bạn xem được thống kê đầu đuôi loto của từng giải theo khoảng thời gian tùy chọn hoặc xem thống kê theo biên độ 30 lần, 60 lần và 100 lần mở thưởng gần đây nhất.
  • Việc kiểm tra thống kê đầu đuôi sẽ giúp bạn có thể lựa chọn vào đầu đuôi nào hôm nay khả năng sẽ ra nhiều, từ đó bạn sẽ ghép được bộ cầu tốt nhất cho mình trong ngày.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng công cụ soi cầu xsmb tại đây

Thống kê đầu đuôi lô tô - Thống kê đầu đít kết quả xổ số KQXS theo tuần, theo tháng gần đây nhất là thống kê chi tiết số lần về của từng đầu đuôi theo bảng kết quả và số lần về là bao nhiêu.

  • Tính năng này giúp bạn xem được thống kê đầu đuôi loto của từng giải theo khoảng thời gian tùy chọn hoặc xem thống kê theo biên độ 30 lần, 60 lần và 100 lần mở thưởng gần đây nhất.
  • Việc kiểm tra thống kê đầu đuôi sẽ giúp bạn có thể lựa chọn vào đầu đuôi nào hôm nay khả năng sẽ ra nhiều, từ đó bạn sẽ ghép được bộ cầu tốt nhất cho mình trong ngày.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng công cụ soi cầu xsmb tại đây