THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI LOTO

1.THỐNG KÊ ĐẦU LOTO CỦA XỔ SỐ Miền Bắc

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày/Đầu 0123456789
22/06/20183 lần 1 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần
21/06/20183 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 6 lần 3 lần 3 lần
20/06/20181 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 5 lần 4 lần 3 lần 1 lần
19/06/20185 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần
18/06/20183 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần
17/06/20184 lần 1 lần 0 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần
16/06/20183 lần 4 lần 5 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần
15/06/20181 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 5 lần 0 lần
14/06/20184 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
13/06/20183 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 5 lần
12/06/20184 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 5 lần 3 lần
11/06/20180 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần
10/06/20183 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần 5 lần 2 lần 2 lần
09/06/20183 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần
08/06/20182 lần 3 lần 6 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần
07/06/20182 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 5 lần 1 lần
06/06/20183 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần
05/06/20182 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần
04/06/20182 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 6 lần 2 lần
03/06/20181 lần 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 5 lần 2 lần

2.THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO CỦA XỔ SỐ Miền Bắc

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày/Đầu 0123456789
22/06/20183 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 6 lần
21/06/20183 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 8 lần 3 lần 4 lần 1 lần
20/06/20183 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 6 lần 3 lần
19/06/20183 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần
18/06/20183 lần 5 lần 0 lần 4 lần 5 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần
17/06/20182 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần
16/06/20184 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 4 lần
15/06/20183 lần 1 lần 3 lần 7 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần
14/06/20185 lần 2 lần 2 lần 3 lần 6 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần
13/06/20184 lần 2 lần 6 lần 4 lần 0 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần
12/06/20184 lần 2 lần 2 lần 1 lần 6 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần
11/06/20181 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần
10/06/20183 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 7 lần 0 lần 1 lần
09/06/20181 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 5 lần 2 lần
08/06/20182 lần 2 lần 0 lần 5 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 4 lần 2 lần
07/06/20183 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 5 lần
06/06/20184 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần
05/06/20184 lần 1 lần 2 lần 4 lần 5 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần
04/06/20185 lần 4 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 0 lần
03/06/20185 lần 0 lần 2 lần 5 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô - Thống kê đầu đít kết quả xổ số KQXS theo tuần, theo tháng gần đây nhất là thống kê chi tiết số lần về của từng đầu đuôi theo bảng kết quả và số lần về là bao nhiêu.

  • Tính năng này giúp bạn xem được thống kê đầu đuôi loto của từng giải theo khoảng thời gian tùy chọn hoặc xem thống kê theo biên độ 30 lần, 60 lần và 100 lần mở thưởng gần đây nhất.
  • Việc kiểm tra thống kê đầu đuôi sẽ giúp bạn có thể lựa chọn vào đầu đuôi nào hôm nay khả năng sẽ ra nhiều, từ đó bạn sẽ ghép được bộ cầu tốt nhất cho mình trong ngày.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng công cụ soi cầu xsmb tại đây

Thống kê đầu đuôi lô tô - Thống kê đầu đít kết quả xổ số KQXS theo tuần, theo tháng gần đây nhất là thống kê chi tiết số lần về của từng đầu đuôi theo bảng kết quả và số lần về là bao nhiêu.

  • Tính năng này giúp bạn xem được thống kê đầu đuôi loto của từng giải theo khoảng thời gian tùy chọn hoặc xem thống kê theo biên độ 30 lần, 60 lần và 100 lần mở thưởng gần đây nhất.
  • Việc kiểm tra thống kê đầu đuôi sẽ giúp bạn có thể lựa chọn vào đầu đuôi nào hôm nay khả năng sẽ ra nhiều, từ đó bạn sẽ ghép được bộ cầu tốt nhất cho mình trong ngày.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng công cụ soi cầu xsmb tại đây