THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI LOTO

1.THỐNG KÊ ĐẦU LOTO CỦA XỔ SỐ Miền Bắc

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày/Đầu 0123456789
19/08/20184 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 5 lần
18/08/20181 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần
17/08/20181 lần 2 lần 6 lần 5 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần
16/08/20181 lần 0 lần 4 lần 0 lần 3 lần 5 lần 7 lần 2 lần 5 lần 0 lần
15/08/20184 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần
14/08/20183 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần
13/08/20186 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 5 lần 2 lần
12/08/20182 lần 4 lần 4 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần
11/08/20182 lần 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 6 lần 1 lần 4 lần 3 lần
10/08/20182 lần 2 lần 4 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 6 lần 4 lần
09/08/20181 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 5 lần 1 lần
08/08/20184 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần
07/08/20181 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 5 lần 2 lần 4 lần 4 lần
06/08/20181 lần 5 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần
05/08/20181 lần 3 lần 4 lần 5 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần
04/08/20183 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần
03/08/20182 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần
02/08/20182 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần 6 lần 4 lần
01/08/20182 lần 6 lần 3 lần 0 lần 5 lần 2 lần 7 lần 0 lần 1 lần 1 lần
31/07/20183 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần

2.THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO CỦA XỔ SỐ Miền Bắc

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày/Đầu 0123456789
19/08/20180 lần 6 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 6 lần
18/08/20184 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 5 lần
17/08/20184 lần 4 lần 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần
16/08/20184 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 6 lần 3 lần 3 lần
15/08/20181 lần 1 lần 4 lần 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần
14/08/20183 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần
13/08/20181 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần
12/08/20182 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần
11/08/20181 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần
10/08/20181 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 7 lần 3 lần 1 lần 2 lần
09/08/20180 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 4 lần 3 lần 3 lần
08/08/20181 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 7 lần 1 lần 3 lần 5 lần
07/08/20181 lần 1 lần 2 lần 6 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần
06/08/20181 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 0 lần 5 lần 4 lần 2 lần
05/08/20183 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 5 lần
04/08/20180 lần 3 lần 6 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
03/08/20184 lần 1 lần 5 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần
02/08/20183 lần 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 5 lần 3 lần 5 lần 3 lần
01/08/20183 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 7 lần 1 lần 5 lần
31/07/20181 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 0 lần 9 lần 2 lần 1 lần 1 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô - Thống kê đầu đít kết quả xổ số KQXS theo tuần, theo tháng gần đây nhất là thống kê chi tiết số lần về của từng đầu đuôi theo bảng kết quả và số lần về là bao nhiêu.

  • Tính năng này giúp bạn xem được thống kê đầu đuôi loto của từng giải theo khoảng thời gian tùy chọn hoặc xem thống kê theo biên độ 30 lần, 60 lần và 100 lần mở thưởng gần đây nhất.
  • Việc kiểm tra thống kê đầu đuôi sẽ giúp bạn có thể lựa chọn vào đầu đuôi nào hôm nay khả năng sẽ ra nhiều, từ đó bạn sẽ ghép được bộ cầu tốt nhất cho mình trong ngày.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng công cụ soi cầu xsmb tại đây

Thống kê đầu đuôi lô tô - Thống kê đầu đít kết quả xổ số KQXS theo tuần, theo tháng gần đây nhất là thống kê chi tiết số lần về của từng đầu đuôi theo bảng kết quả và số lần về là bao nhiêu.

  • Tính năng này giúp bạn xem được thống kê đầu đuôi loto của từng giải theo khoảng thời gian tùy chọn hoặc xem thống kê theo biên độ 30 lần, 60 lần và 100 lần mở thưởng gần đây nhất.
  • Việc kiểm tra thống kê đầu đuôi sẽ giúp bạn có thể lựa chọn vào đầu đuôi nào hôm nay khả năng sẽ ra nhiều, từ đó bạn sẽ ghép được bộ cầu tốt nhất cho mình trong ngày.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng công cụ soi cầu xsmb tại đây